گویندگی و مجریگری
گویندگی و مجریگری کارگردان : هادی میری
مکان اجرا : کلینیک دوست کام دوره اجرا : 9ابان تا 5 اذر (5 جلسه می باشد)
نوبت : جمعه 10 آبان 1398 ساعت : 17:00
لطفا جایگاه مورد نظر خود را از پایین انتخاب نمایید . Arrow
صحنه / پرده نمایش