پیگیری بلیت پیگیری بلیت
همسفران 3 با سخنرانی استاد انوشه
840 تعداد کل صندلی ها
186 تعداد صندلی های باقیمانده
180 مدت اجرا
استاد انوشه استاد انوشه
هادی میری هادی میری
همسفران 3 با سخنرانی استاد انوشه همسفران 3 با سخنرانی استاد انوشه همسفران 3 با سخنرانی استاد انوشه
انتخاب نوبت اجرا
۱۷بهمن سالن ایثار هتل ثامن _طرقبه ( ساعت : 18:00 ) Circel
درباره رویداد
هنر دوستان گرامی که ردیف صفر تا پنجم را ثبت نام می کنند بغیر از جایگاه در ردیف های جلو گواهینامه حضور با نام خودتان با امضا استاد سیدمحمود انوشه اهدا خواهد شد.